İçeriğe geç

Öğretim Programında Alana Özgü Beceriler

Kategori: Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri kapsadığı alanın yaşam olması nedeniyle, çok geniş bir yelpazede değerlendirilmesi ve bu duruma uygun eğitim programlarının uygulanmasını gerektiren bilim dalıdır. Fen Bilimleri öğretmeni olarak yetiştirilen öğrencilerin, yaşama dair, yani fene dair her şey hakkında bilgi sahibi olmasının yanında, farklı bilim alanları hakkında bilgi birikimi ve hatta beceri sahibi olmaları da zorunludur. Bilim alanlaşarak daha verimli bir gelişim sürecinin oluşmasına neden olur. Farklı alanlarda yetişmiş uzmanların, alansal gelişmelerin daha hızlı olmasını sağlaması, genel gelişim sürecine çok önemli bir ivme kazandırmıştır. Ancak her şeyle ilgili olarak da açıklanabilecek Fen Bilimleri, çeşitli alanlarda beceriler kazanılmasını da zorunlu kılar. Birkaç farklı alanda uzmanlaşmaya çalışmak, iyi bir Fen Bilimleri Öğretmeni olabilmenin önemli kıstaslarından biridir. Bu kapsamda, öğretim programlarına sistemli olarak yerleştirilmiş eğitim programları da zorunludur. Alana özgü beceriler kazandırmaya çalışan çeşitli deneyimler oluşturan bu programlar, aynı zamanda öğrencilere çok yönlü bakış açıları kazandırır.

ogretim-programinda-alana-ozgu-beceriler

Bilimsel Süreç Becerileri

Bilim insanlarının çalışma ve üretme yöntemleri, sistemli ve doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşmayı sağlayacak yöntembilime sahip olmalıdır. Bu anlamda ölçme, sınıflama, verilerin kayıt edilmesi, gözlemleme, hipotez kurma, değişkenleri değiştirip kontrol edebilmek, deney yapmak, model oluşturmak konularına odaklanmak ve tüm bu becerilerin geliştirilerek refleks haline dönüştürülmesi büyük bir önem taşır. Tüm bu becerilerin oluşturduğu yöntembilim, bir Fen Bilimleri öğretmeninin en doğru sonuca en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacak beceriler olarak öne çıkar. Öğretim programlarında bu alanda sunulan eğitimler, adayların nitelikli birer öğretmene dönüşmesi yolunda önemli eğitimler arasında yer alır. Alana özgü beceriler arasında, bilimsel süreç becerileri en önemli rolü oynarlar.

[minima-related r=”1″ id=”” target=”0″]

Yaşam Becerileri

Sonuç odaklı olarak çeşitli yaşam becerilerine sahip olunması, bir Fen Bilimleri Öğretmeninden beklenendir. Bu kapsamda Analitik düşünme becerisi, karar verme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, girişimci olma becerisi, güçlü iletişim becerisi, takım çalışması becerisi gibi yaşam becerileri,
bir bilim insanının olmazsa olmaz becerileri arasında yer alır. Bu aşamada hazırlanan Fen Bilimleri Öğretim Programları, bu becerilerin geliştirilmesi konusunda da sistemli bir eğitim programı uygular. Yaşam becerileri olarak sınıflandırılan beceriler alana özgü beceriler arasında, pratik yaşam içerisinde de katkı sağlayan becerilerdir.

1) Analitik Düşünme

Herhangi bir problemin çözümlenmesi, problemi oluşturan bilgilerin ayrıştırılarak, bu verilerin çözüme ulaşılması amacıyla sistematik olarak kullanılması becerisi Analitik düşünme becerisidir. Tümdengelen yönteminin verimli bir şekilde kullanılmasını, refleks hale getirmek amacıyla uygulanan eğitim programıdır.

2) Karar Verme

Herhangi bir konuda karşılaşılan birden fazla seçeneklilik, sıklıkla karşılaşılacak bir durumdur. Bu seçenekler arasında seçim yapabilmek, seçimlerin bilimsel ve etik kurallara uygun olması çok önemlidir. Karar verme becerisi, Alana özgü beceriler arasında çok önemli pratik etkiler oluşturan bir beceri türüdür.

3) Yaratıcı Düşünme

Sistematik bir şekilde düşünmek ve bu sürecin sonucunda, daha önce uygulanmamış süreçlerin, nesnelerin ve kavramların ortaya çıkmasını sağlamak veya yardımcı olmak, yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesiyle mümkün olur. Gündelik yaşam sırasında her konuda yaratıcı düşünme, yaşamın kendisine dair her şeyi farklılaştırmamızı ve geliştirmemizi mümkün kılar. Alana özgü beceriler içerisinde, pratik yaşama güçlü katkı yapan diğer bir beceridir.

4) Girişimcilik

Sosyal ve kültürel yapıyla çok yakından ilişkili olan girişimcilik, gelişme ve kalkınmanın yanı sıra, yenilikler ve değişikliklerin oluşmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda girişimcilik bir bilim insanı için önemli bir artı değer olarak öne çıkar.

5) İletişim

İletişim becerisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin amacına uygun şekilde görev yapmalarının yanı sıra, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal ilişkileri açılarından son derece önemlidir.

6) Takım Çalışması

Takım Çalışması, farklı alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarının, gelişmelerin daha hızlı ve sistematik kaydedilebilmesi amacıyla, mutlaka sahip olması gereken beceriler arasındadır.

Mühendislik ve Tasarım Becerileri

Alana özgü beceriler arasında teknik yeteneklilik çok önemli bir yer tutar. Öğretmenlik yaşamında, pratik yaşamda ve bilimsel yaklaşımlarda, mühendislik ve tasarım becerileri bakış açısını ve sunuşu etkileyen bir role sahiptir.

Yenilikci ( İnovatif) Düşünme

Tesadüfler sonucunda ortaya çıkabilen yenilikler olduğu gibi, sistematik ve yenilikçi bir düşünme mekanizması sonucunda oluşan yenilikler de vardır. Aslında tesadüfler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerde İnovatif düşünme parçalarından oluşan gelişmelerdir. Daha önce uygulanmamış yol, yöntem, uygulamalar aracılığıyla, alansal olarak çeşitli yenilikler oluşturma becerisi, Bilim insanları ve bilimsel çalışmaları açılarından çok önemli bir beceri olarak öne çıkar.

 

3 Yorum

 1. Engin ÖZTÜRK
  Engin ÖZTÜRK

  Yaratıcı düşünme hemen hemen her alanda ön plana çıkmayı başaran özelliklerden biridir. Günümüzde bir işe girmek istediğimizde başarılı ve büyük kurumlar kişilerin yaratıcılık seviyesini ölçebilmek adına onları zorlayacak ve farklı yanıtlar vermelerini sağlayacak sorular sormaya özen gösteriyor. Bilgilendirici ve güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.

  27 Mart 2019
  |Cevapla
 2. Meryem G.
  Meryem G.

  Gerçekten çok güzel bir yazı hazırlamışsınız, birçok kişi farkında olmasada günümüzde hızlı bir yükseliş gösteren ya da halihazırda büyük şirketler bu tarz durumlara fazlasıyla dikkat ediyor. Yeni bir iş başvurusu yapacak kişilerin seçenekler arasında hızlı bir şekilde karar verebilmesi ve takım çalışmasına yatkın olmaları gerekiyor. Birçok kurum özellikle takım çalışması konusunda sorular yönelterek kişilerin bu tarz çalışmalara yatkınlığını ölçmeyi seviyor.

  28 Mart 2019
  |Cevapla
 3. Gamze P.
  Gamze P.

  Bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ilerleyen süreçte iş hayatlarında gerçekten çok önemli bir yere sahip. Eğer gerçekten başarılı bir şirkette iyi bir pozisyonda iş istiyorsanız iletişim becerisi ve takım çalışmasına dayalı projelerde çok iyi başarı sergilemelisiniz. Birçok şirket yetenek ve bilginizin yanı sıra iletişim becerinizin ne kadar kuvvetli olduğunu göz önünde bulunduruyor ve bunu çoğu zaman iş başvurusu ve görüşmeleriniz sırasında ölçümlüyorlar.

  2 Nisan 2019
  |Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir